KİMYA ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMA BAŞARILARIMIZ

49. TUBİTAK Lise Öğrencileri
Kimya Araştırma Projeleri Yarışmasında
           “TÜRKİYE 3.sü ” Projemiz

Pelargonium sidoides KÖK EKSTRAKTINDA SENTEZLENEN ALTIN-GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİN Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans PATOJENLERİNE KARŞI İNHİBİSYON ETKİSİ

Dünyada her yıl binlerce kişi hastane mikroplarının neden olduğu enfeksiyonlardan direkt veya dolaylı olarak ölmektedir. Ayrıca hastane mikrobuna yakalanmış kişilerde tedavi süresi 10-20 gün uzamakta, Avrupa’da teşhis ve tedavisi için yıllık yaklaşık 7 milyar Euro ek maliyet getirmektedir. Bu enfeksiyonların en büyük nedenlerinden biri Pseudomanas aeruginosa bakterisi ve Candida mantarıdır. Bu iki tür de antibiyotik direnci yüksek bakteri ve mantardır.

11. sınıf öğrencilerimizden Ecem Aydınlık ve Zeynep Kazancı Kimya öğretmenimiz Gülay Demirci danışmanlığında yeşil kimya yöntemi ile Pelargonium sidoides (Güney Afrika sardunyası) kökünde nano altın, nano gümüş ve nano gümüş-altın bimetalik partikülleri sentezleyip hastane bakterisi Pseudomanas aeruginosa ve Candida albicans mantarı üzerinde inhibisyon etkisi üzerine çalışma yaptılar ve etkili bir solüsyon hazırlamayı başardılar.

 

49. TUBİTAK Lise Öğrencileri
Kimya Araştırma Projeleri Yarışmasında
           “TÜRKİYE Teşvik Ödülü” Alan Projemiz

AGAR (Gelidiumamansii)  VE PEKTİN (Cydoniaoblonga) BAZLI ÇİNKO OKSİT KATKILI BİYOBOZUNUR MALÇ FİLMİ ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

Son yıllarda sanayileşmenin de artmasıyla birlikte çevre kirliliği ve ekolojik dengedeki bozulma çok ciddi seviyelere ulaşmıştır. Bu artışta en önemli pay plastik kullanımıdır. Plastikler sadece doğa için değil insan sağlığı için de ciddi bir tehlike teşkil etmektedir. Petrol türevi polimerlerin tüketicilere ve çevreye verdiği bu zararlar, ambalaj sektörünü geleneksel malzemelerin yerine doğal polimerlerden elde edilen biyobozunur filmlerin üretimine yönlendirmiştir.

11.sınıf öğrencilerimizden Begüm Naz Kaputlu ve Ata Seren, Kimya öğretmenimiz Ayşe Bedelci danışmanlığında kırmızı su yosunundan elde edilen agar(Gelidiumamansii) ve atık turunçgil kabuklarından elde edilen pektin(Cydoniaoblonga)den hazırladıkları solüsyona çinko oksit ekleyerek toprakta bozunurken gübre etkisi sağlayacak biyobozunur plastik elde ettiler. Elde ettikleri bu biyobozunur plastiğin tarım sektöründe ciddi bir atık oluşturan ve toprağı örtüleme amacı ile kullanılan malç filmi olarak kullanılmasını amaçlamaktadırlar.

            **** Her iki projemizin de Newyork OSWEGO Üniversitesinin düzenlediği; “Dünya Liseler Proje Yarışmasına” katılma başvurusu kabul edilmiştir. Ekiplerimiz, Haziran ayında Amerika’ya giderek okulumuzu ve ülkemizi gururla temsil edecektir.© Copyright 2016 TED Antalya Koleji