İNCİ YILMAZ

Almanca Zümre Başkanı

  • Mezun Olduğu Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
  • Mezun Olduğu Bölüm: ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
  • Mezuniyet Yılı: 1990
  • Okulumuzda İşe Başladığı Yıl: 2008
  • E-Posta Adresi: inci.yilmaz@tedantalya.k12.tr