DELE DİPLOMALARINI ALDILAR

DELE diplomaları; Cervantes Enstitüsünün İspanya’nın Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı adına gerçekleştirdiği ve Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne (MCER) uygun şekilde hazırlanan resmi “İspanyolca Yeterlilik Belgesi”dir. 

Uluslararası geçerliliği olan bu sınavların geçerlilik süresi de sınırsızdır. Öğrenciler İspanyolca dilindeki iletişim kurabilme yeteneğini, bu diplomalarla resmi olarak belgeler. Bu belgeler aynı zamanda öğrencilerin üniversitelere, burslara ve
iş olanaklarına kabulünü kolaylaştırır.

Okulumuz ortaokul ve lise öğrencilerinin, geçen yıl Mayıs ayında girdikleri
DELE A1, A2 ve B1 sınavları sonunda almaya hak kazandıkları DELE Diplomaları, idarecilerimiz tarafından kendilerine takdim edildi. Tüm Haberler© Copyright 2016 TED Antalya Koleji