LİSE ÖĞRENCİLERİMİZ “KOÇ EYP”DE ÇOK BAŞARILI OLDU

Lisemiz MUN takımı üyesi de olan on öğrencimiz, bu yıl ilk defa olarak
KOÇ EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu) konferansına katıldı.

Konferans boyunca katılımcı tüm üyeler; tespit edilmiş küresel sorunları, çeşitli komitelerde İngilizce olarak tartışıp, çözüm önerilerinde bulundu. Öğrencilerimiz de bulundukları komitelerde aktif bir şekilde çalışarak, konulara önemli katkılar yaptı. Genel Kurul’da öğrencilerimizin soru sorma, savunma yapma ve karşıt görüşlerini açıklamadaki başarıları neticesinde, üç komitemizin çözüm önerileri Genel Kurul’dan geçmesi büyük bir başarı oldu. Onların bu aktif görüntüleri nedeniyle isimleri ve okulumuzun adı, konferansın Resolution (Öneri Maddeleri) kitapçığında yer aldı.

Takımımızın konferanstaki başarılı çizgisi nedeniyle, Koç Lisesi ve Üsküdar Amerikan Koleji gibi elit okulların bizi gelecek seneki EYP (Gençlik Forumlarına) davet etmek istemeleri de memnuniyet verici oldu.Tüm Haberler© Copyright 2016 TED Antalya Koleji